Personuppgiftpolicy

Med benämningarna "vi", "våra", "vårt" och "oss" nedan avses Evas Underkläder som drivs av Webtail AB (org.nr 556787-9241).

Vi på Evas Underkläder värnar om din personliga integritet och därför tar vi hand om dina personuppgifter på ett säkert sätt. Nedan förklarar vi varför vi behöver dina personuppgifter och hur vi använder dem.

Kort sammanfattning om personuppgifter

Med hjälp av personuppgifterna ger vi dig en mer personligt anpassad upplevelse när du handlar hos oss.

Vi skyddar dina uppgifter. Vi säljer aldrig dina uppgifter till andra.

Vi behåller endast de uppgifter som vi verkligen behöver för att kunna skicka varor, erbjuda kundtjänst och ge din en personligt anpassad upplevelse.

Personuppgifter

Evas Underkläder behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning.

Personuppgiftsansvarig

Eva Underkläder drivs av Webtail AB. Webtail AB (556787-9241, Box 6041, 800 06, Gävle) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta om du har frågor eller funderingar. Du kan kontakta oss på telefon 08-201 310 eller skicka epost till info@evasunderklader.se.

Personuppgifter som kommer att behandlas

De uppgifter som behandlas är personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlat in från dig.

Personuppgifter som du lämnat till oss

Det finns flera situationer då du lämnar dina personliga uppgifter till oss. Dessa är genomförande av köp, registrering för nyhetsbrev, registrering av användarkonto, upprättande av kundtjänstärenden (via chat, epost eller telefon), användande av sociala media samt nyttjande av garantier, ångerrätt och reklamation.

De personuppgifter som du lämnar till oss och som vi hanterar kan t.ex. vara ditt namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress. Vi säljer inte dina uppgifter till tredje part.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig

Vissa uppgifter inhämtas automatiskt. När du genomför ett köp på Evas Underkläder så kommer vi att hantera uppgifter om köpet och din köphistorik. När du använder vår hemsida och ditt användarkonto kommer vi att behandla uppgifter som IP-adress samt information om den enhet (dator, telefon etc) som du använder. Dessa uppgifter används för att vår hemsida ska fungera korrekt samt för att vi ska kunna visa dig personligt anpassat innehåll. Exempel på anpassat innehåll är historik på vilka varor som du har besök, vilka varor som du har lagt till varukorgen samt anpassande rekommendationer av produkter.

Anledning till behandlingen och rättslig grund

Vårt avtal och administration av ditt köp

Evas Underkläder kommer att behandla ditt namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer och din e-postadress och uppgifter om dina köp. Syftet är att möjliggöra den kundtjänst och administration i vårt förhållande till dig som kund, dvs kring dina inköp och kundtjänstärenden. Vi kommer även att behandla ditt personnummer för de betalsätt där personnummer krävs (för närvarande faktura och delbetalning). Vår rättsliga grund för behandling av uppgifterna som nämns ovan är den är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja det avtal vi ingår med dig när köper, registrera dig eller använder dig av våra tjänster, inklusive kundtjänstärenden som reklamation, ångerrätt och nyttjande av eventuella garantier. Utan behandling av de nämnda uppgifterna är det omöjligt för oss att kunna behandla köp och fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Marknadsföring av våra varor

Om du har godkänt marknadsföring, såsom t.ex. nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden om våra produkter via e-post, sms eller traditionell post (brev) kommer Evas Underkläder behandla ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, e-postadress och din köphistorik för marknadsföringssyfte. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke som vi antingen inhämtar i samband med att du registrerar dig som användare hos Evas Underkläder, i samband att du väljer att prenumerera på nyhetsbrev via något av de formulär som finns på vår hemsida eller i samband med du handlar på vår hemsida. Du ger ditt samtycke till denna marknadsföring när du själv kryssar i en eller flera ikryssningsrutor på vår sajt som efterfrågar ditt godkännande eller i de fall du som du fyller i ett formulär som endast har detta syfte såsom formulär för prenumeration på nyhetsbrev. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke via ditt konto på vår hemsida, via avprenumerationslänk i nyhetsbrev eller genom att kontakta oss på kundtjänst.

Statistik

Evas Underkläder kommer att behandla ditt kundnummer och andra referensnummer i syfte att kunna visa dig anpassat innehåll på vår hemsida som passar just dig, t.ex. relaterade produkter till sådana produkter som du tidigare har besökt eller köpt. Vi kommer även använda dessa uppgifter för att göra statistiska sammanställningar som är till hjälp för vår kundtjänst, t.ex. då vi erbjuder dig kundtjänst och tittar på dina tidigare köp för att kunna förstår vilken typ av varor och storlekar du tidigare har varit intresserad av. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för ändamål som rör både ditt intresse för att vi ska kunna erbjuda så bra kundtjänst som möjligt samt vårt intresse för att kunna erbjuda dig så relevant information som möjligt som vi tror kan vara positivt för vår verksamhet i form av försäljning. Enklare sagt: Vi använder din information i statistik för att förbättra vår kundtjänst samt vara mer relevanta när vi informerar dig om varor. Behandlingen sker alltid på sådant sätt att dina egna intressen och rättigheter inte minskas eller tar skada.

Bokföring

Evas Underkläder kommer att behandla uppgifter om de transaktioner som skett mellan dig och Evas Underkläder i bokföringssyfte. Vi kommer av den orsaken att behandla uppgifter om köp, ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer och din e-postadress. Den rättsliga grunden är att vi måste behandla dessa uppgifter för att fullgöra våra förpliktelser gällande bokföring.

Profilering

Evas Underkläder använder köphistorik, produktvisningar, kategorivisningar och IP-adress (s.k. profilering). Den rättsliga grunden för vår behandling av dessa uppgifter är vårt berättigade intresse av att kunna förbättra vår affärsverksamhet genom att att visa ett personligt anpassat innehåll som vi tror är mer relevant till dig.

Behandling av personuppgifter gjord av tredje part

Evas Underkläder kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av våra samarbetspartners. Våra personuppgiftsbiträden behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy och enligt de lagar som gäller. Exempel på tredje part som vi lämnar ut dina personuppgifter till är logistikföretag som DHL och PostNord som behöver dina uppgifter för att kunna genomföra leveranser till dig.

Evas Underkläder kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om en myndighet kräver detta.

Evas Underkläders samarbetspartners behandlar dina uppgifter inom EU och EES där GDPR-lagen gäller. Vi kommer arbeta för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Som en del av vår marknadsföring analyseras uppgifter, inklusive personuppgifter, kring dina inköp och din aktivitet på vår hemsida samt på våra sociala nätverk. Vi kommer bl.a att behandla dina personuppgifter för att med hjälp av Google Analytics och Facebook kunna anpassa de annonser och erbjudanden som du ser. Detta görs baserat på information om din tidigare användning av vår hemsida. Detta gör det möjligt för oss att mer anpassa innehållet ytterliga på vår hemsida så att de erbjudnande som visas passar just dig. Denna funktion kan förklaras som att vara ett butiksbiträde som hjälper dig att välja varor beroende på vad du visar intresse för. Processen är anonymiserad vilken innebär att den inte kan användas för att identifiera dig. Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för att utvärdera ditt användande av vår hemsida och för tjänster kopplade till webbplatsaktiviteter och internetanvändande. Uppgifter som vi analyserar kan exempelvis vara din IP-adress, köphistorik och betalsätt men även annan information som du har lämnat till oss som kund.

För information om hur Google Inc. använder uppgifter se följande länk: https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/partners/

För information hur Facebook använder uppgifter se följande länk: https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences

Tidsperiod för behandling och lagring

Evas Underkläder behandlar personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att kunna fullgöra de tjänster och åtgärder som uppgifterna lämnades, eller samlades in för. Samma personuppgift kan dock lagras på flera olika platser för olika ändamål. Detta kan i sin tur innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system (för att den inte längre är nödvändig för det ändamålet) kan finnas kvar i en annan plats i vårt system där den lagras med stöd av samtycke, eller för ett annat ändamål där uppgiften fortfarande behövs.

De personuppgifter som behandlas görs så under så lång tid som de olika momenten kräver detta för att vi ska kunna genomföra våra rättsliga förpliktelser och avtal med dig. Dvs, vi kommer hantera och behandla dina uppgifter så länge så att vi kan administrera dina köp, din användning av användarkonto, nyhetsbrev, garantier, reklamation och ångerrätt.

Om du har samtyckt till att få direktmarknadsföring och nyhetsbrev från oss kommer vi att behandla ditt namn, mobil- och telefonnummer, din e-postadress samt din köphistorik till dess att du avregistrerar dig, återkallar ditt samtycke, eller på annat sätt begär att vi slutar kontakta dig. I en sådan situation kommer vi att radera dina uppgifter som rör dessa moment. Notera att dina uppgifter fortfarande kan finnas sparade på andra ställen i våra system för andra syften, som t.ex. pågående köp och kundtjänstärenden.

I enlighet med gällande lagar för bokföring så behandlas personuppgifter för bokföringsändamål i 7 år plus innevarande år. Vi vill tydliggöra att detta är ett krav som ställs baserat på nuvarande lagar och vi kan inte radera dessa uppgifter på begäran.

Personuppgifter som behandlats för statistikändamål kommer inte längre vara möjliga att koppla till dig efter att bokföringsmaterial har raderats.

Personuppgifter kan komma att sparas längre än vad som anges ovan ifall detta krävs för att följa krav från myndigheter.

Dina rättigheter

Du kan när som helst få veta vilka personuppgifter från dig vi använder, genom ett så kallat registerutdrag. Om du har ett konto hos oss så kan du när som helst logga in på Mina Sidor för att se vissa uppgifter som vi har om dig, t.ex. kontaktuppgifter, din köphistorik och huruvida du prenumererar på marknadsföring så som nyhetsbrev. Om du inte registrerat dig som medlem, eller vill ha ett komplett registerutdrag, kan du kontakta oss på kundtjänst så hjälper de dig. Observera att förfrågan om registerutdrag via kundtjänst måste ske skriftligt, detta för att skydda dina uppgifter från obehöriga som eventuellt försöker komma åt dina uppgifter.

Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade, vilken vi också välkomnar. Om de uppgifter du lämnat till oss har förändrats, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller om du vill säga upp ditt konto, så ber vi dig kontakta vår kundtjänst.

Vid de tillfällena då vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, ta tillbaka ditt samtycke kring behandlingen. Du har rätt att motsätta dig viss behandling, exempelvis för ändamål som rör direktmarknadsföring och nyhetsbrevsutskick. Du även rätt att få dina personuppgifter raderade. Denna rätt gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara (t.ex. för bokföringändamål) eller på annat sätt hantera uppgifterna, eller om uppgifterna behövs för att kunna uppfylla ett avtal med dig.

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi har behandlat dina personuppgifter så kan du kontakta oss på våra kontaktuppgifter ovan. Vi välkomnar dina klagomål då vi verkligen vill lösa eventuella problem. Du har även rätt lämna klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till Datainspektionen på:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

För andra tvister som du och vi inte lyckas lösa själva och som gäller annat än behandling av dina personuppgifter rekommenderar vi EU-kommissionens nätbaserade tjänst för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr.